logo

دوره های زبان ترکی

اولویت های برنامه های آموزشی خود در نظر گرفته است تا هموطنان ارجمندمان بتوانند زبان ترکی را در یک دوره زمانی مناسب به خوبی یاد بگیرند و در کمترین زمان ممکن ضمن تعامل با محیط ترک زبان از فعالیت های اجتماعی و زندگی روزمره خود لذت ببرند. ما با برنامه ریزی دقیق و موثر، به کار گیری سیستم آموزشی کارآمد، بهره مندی از مدرسان مجرب و توان مند و فراهم نمودن محیطی صمیمی تلاش می کنیم تا تجربه یادگیری زبان ترکی را برای زبان آموزان خوشایند و دلچسب کنیم