logo

آموزش پیش از دبستان


آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان در ساختار آموزشی بسیاری ازجوامع و کشورها جایگاه بسیار ارزشمند و حسّاسی دارد. یافته های پژوهشی بسیار نشان دهندۀ اهمیت و ضرورت این دوره از آموزش ها در شکل دهی موفقیت های تحصیلی کودکان در دوره های بالاتر است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که عمده دشواریهای یادگیری و ناهنجاریهای رفتاری کودکان در دوران تحصیل مربوط به کاستی آموزش ها در سنین پیش از دبستان است. لذا از آنجایی که در این سنین یادگیری کودکان عمیق تر، سریعتر و آسانتر انجام می شود مؤسسۀ آموزشی موفقیت مفتخر است تا آموزشهای متنوّعی را در راستای رشد و بالندگی کودکان در ردۀ سنّی 3ماه تا 6سال به صورت دو زبانه ارائه دهد

. - دوره های ویژه گروه سنّی 3ماه تا 3 سال شامل کارگاههای دو زبانه تعامل مادر و کودک که در سه دوره سنی 0 – 1 سال 1 – 2 سال و 2-3سال برگزار می شود.
- دوره های ویژه گروه سنی 3 تا 6سال با رویکرد آمادگی کودکان برای مستقل شدن از مادر و ورود گام به گام بر محیطهای ترک زبان و پرورش کودک متعادل با بازیهای هدفمند شناختی و مهارتی با تمرکز بر هر دو نیمکرۀ راست و چپ کودک می باشد.
کلیه فعالیتها در راستای تقویت ابعاد شش گانه رشد می باشد که شامل

1 – بعد مهارتهای جسمی – حرکتی (مهارت های حرکتی درشت، مهارتهای حرکتی ظریف)
2 – بعد مهارتهای عاطفی (شناخت احساسات و هیجانات خود و راههای بیان و کنترل آنها
3 – بعد مهارتهای اجتماعی (توانایی ارتباط با دیگران)
4 – بعد مهارتهای ذهنی – شناختی (مهارتهای حل مسأله، وقت و تمرکز، حافظه درک مفاهیم ریاضی و علوم)
5 – بعد مهارتهای زبانی – کلامی (توانایی بکار بردن کلمات، جملات، ضمایر به صورت درست، درک منظور دیگران است)
6 – بُعد مهارتهای تخیّلی (توانایی وانمودسازی، تجسم و تصویرسازی ذهنی داستان سازی و تفکّر خلاق)

اهداف کلی کارگاهها شامل:
● ارزیابی کودک در حین تعامل با مادر، بازی با همسالان و برخورد با محیط
● بهبود مشارکت مادر در فرآیند رشد کودک
● ارتقاء خلاقیت کودک و مادر در بازی کردن با هم
● آماده شدن کودک برای مستقل شدن ازمادر به صورت گام به گام
● تقویت رشد روانشناختی و اجتماعی کودک
● ایجاد رابطۀ مؤثّر بین مادر و کودک
● لذّت یادگیری
● تقویت مهارت درک مفاهیم
● گسترش دایره لغات
● برقراری ارتباط با دیگران
● پرورش تخیّل
● تقویت عضلات ریز و درشت کودکان
در صورت علاقمندی کودکان دوره های آموزش موسیقی (بلز و پیانو)، آموزش زبان فارسی (خواندن و نوشتن)، آموزش چرتکه و ... نیز زیر نظر اساتید مجرّب برگزار می شود.