پانسیون آموزشی

در یک نگاه

موسسه آموزشی موفقیت مفتخر است که با راه اندازی پانسیون آموزشی برای کودکان 3 تا 6 سال، فرصت آمادگی هرچه بیشتر و مفیدتری برای ورود آنها به مدرسه و اجتماع را ایجاد کند.

آموزشهایی که قبل از ورود به تعلیمات ابتدایی به کودکان سه تا شش سال تمام ارایه میشود آموزشهای پیش از دبستان نام دارد...

آموزش پیش از دبستان بسیار ضروری است چراکه زمینه های آموزش های دبستانی در این دوره شکل میگیرد... اساس ساختار شخصیتی و رفتاری انسان در دوران کودکی پایه ریزی میشود و به این ترتیب آموزش قادر است در سرنوشت بعدی کودکان تاثیر مثبت و سازنده ای بگذارد...

طبق یافته های پژوهشی کودکانی که دوره ی پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به آنهایی که در این دوره شرکت نکرده اند موفق ترند....

در این پانسیون علایق، نیازها و توانمدیهای کودک اساس برنامه ریزی قرار میگیرد و رشد همه جانبه ی کودک محور قرار داده میشود...

پرورش استعدادهای کودک به ویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد که ما سعی کرده ایم در این مجموعه این امکان را فراهم آوریم و با همراهی والدین کودکان را برای ورود به محیطهای آموزشی آماده کرده و موفقیت او در آینده ی نزدیک را شاهد باشیم...

آنچه که در این کلاس‌ها توسط مربیان متخصص و با تجربه و به دو زبان ترکی و فارسی ارائه می‌شود:
مهارتهای زندگی
تفکر و تصمیم
بازیهای هدفمند
مفاهیم پایه ریاضی و علوم
و همچنین آشنایی با مشاغل و هنرهای دستی
پانسیون بصورت روزانه
4 روز در هفته و از ساعت 9.30 تا 13 به همراه میان وعده برقرار می‌باشد.